eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty

UWAGA !! Zmiany dotyczące logowania do bankowości elektronicznej eBankNet

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo, w ramach podnoszenia bezpieczeństwa usług świadczonych naszym Klientom, od 31 marca 2024r. nie będzie możliwości zalogowania się do systemów bankowości elektronicznej eBankNet z niewspieranych systemów operacyjnych (np. Windows 7, Windows 8) oraz niewspieranych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, nie zaktualizowane wersje Firefox, Chrome, itp). Powyższe zmiany podyktowane są zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Przypominamy, iż w trosce o Państwa bezpieczeństwo, od dnia 04.12.2023 każde logowanie do bankowości elektronicznej wymaga silnego uwierzytelnienia.

Aplikacja mobilna - nowy sposób parowania

Z dniem 04.07.2023 r. nastąpiła zmiana procesu parowania aplikacji BSpszczyna MobileNet na Twoim urządzeniu mobilnym. Od teraz wymaga on telefonicznego kontaktu i potwierdzenia ze strony pracownika Banku. Uprzejmie informujemy, że pracownicy Banku podejmują próby kontaktu w dni robocze w godzinach pracy Banku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej banku.

Ostrzegamy przed oszustami, którzy podają się za pracowników banku.

Oszuści bardzo często posługują się metodą wyłudzeń polegającą na podszywaniu się pod pracowników banku lub innych instytucji. Dzwonią z numeru infolinii banku (stosująctzw. Spoofing, czyli podszywanie się pod wybrany numer telefonu). Podczas rozmowy zachęcają lub nakłaniają do instalacji dodatkowego oprogramowania pod pretekstem skanowania urządzenia lub pomocy zdalnej. Aplikacje takie najczęściej pozwalają śledzić ekran telefonu lub komputera, a nawet przejąć nadnim kontrolę.
PAMIĘTAJ :

1. Nigdy nie instaluj żadnych aplikacji w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Pszczynie nigdy nie proszą o instalację dodatkowego oprogramowania(np. TeamViewer lub AnyDesk). Jeśli ktoś dzwoni, prosząc i przekonując do instalacji i uruchomienia aplikacji, prawdopodobnie jest to oszustwo. W takim przypadku najlepiej przerwać rozmowę i skontaktować się z Bankiem, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

2. Nie podawaj nikomu, w tym także pracownikowi banku:

 • loginu oraz hasła do bankowości elektronicznej
 • pełnych nr kart płatniczych i kodów CVV

 • Pracownik Banku Spółdzielczego w Pszczynie nigdy o takie dane nie prosi.

  3. Zawsze sprawdzaj link za pomocą którego logujesz się do bankowości elektronicznej.

  Logując się do bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet korzystaj z przycisków Zaloguj się na stronie internetowej banku. Pamiętaj aby nigdy nie używać do logowania linków, które otrzymujesz w wiadomościach SMS, email bądź poprzez komunikator itp.

  4. Uważnie czytaj treść SMS-ów lub powiadomień z aplikacji mobilnej, które otrzymujesz i nikomu ich nie udostępniaj.

  SMS z kodem autoryzacyjnym lub powiadomienie w aplikacji mobilnej zawiera dokładną informację o tym, czego dotyczy dana autoryzacja. Jeśli treść SMS-a lub powiadomienie z aplikacji mobilnej nie zgadza się z dyspozycją jak została złożona, nie potwierdzaj jej! Skontaktuj się z bankiem w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

  Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

  W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stan Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.